Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fges3075kbc

Podręcznik Frigidaire Fges3075kbc do konserwacji i rozwiązywania problemów jest doskonałym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą korzystać ze swoich urządzeń Frigidaire. Zawiera on informacje na temat wszystkich podstawowych czynności konserwacyjnych i rozwiązywania problemów, których potrzebujesz, aby zapewnić, że Twoje urządzenie Frigidaire będzie działało dobrze i bezpiecznie. Podręcznik jest napisany w sposób łatwy do zrozumienia i zawiera szczegółowe instrukcje, wskazówki i wskazówki, aby pomóc w prawidłowym korzystaniu z urządzenia. Podręcznik jest również świetnym narzędziem diagnostycznym, ponieważ zawiera szczegółowe informacje na temat ewentualnych problemów, które mogą wystąpić z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fges3075kbc

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

ThinkPad T400s

Podręcznik obsługi i rozwiązywania

problemów

Related Manuals for Lenovo ThinkPad T400s

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad T400s

 • Page 1ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów...
 • Page 2Uwaga o przepisach Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji oraz uwaga o przepisach zostały umieszczone w serwisie WWW. Aby się z nimi zapoznać, przejdź pod adres http://www. lenovo. com/think/support, kliknij odsyłacz ″Troubleshooting″ (Rozwiązywanie problemów), a następnie ″User’s guides and manuals″ (Podręczniki użytkownika).

  Page 3: Table Of Contents

  . 61 Diagnozowanie problemów.. 12 Diagnozowanie problemów z użyciem programu Dodatek C. Opcje i specyfikacje.. 65 Lenovo System Toolbox - PC-Doctor.. 12 Elementy.. 65 Diagnozowanie problemów z użyciem programu Rozmieszczenie złączy. html? page=4#manual">Page 4Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada. 71 Indeks. 79 Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC.. 71 Oświadczenie o zgodności z dyrektywą EU-EMC (2004/108/EC) EN 55022, klasa B.. 72 ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=5#manual">Page 5: Przeczytaj Zanim ZacznieszNie powinien pozostawać w kontakcie z jakąkolwiek częścią ciała podczas używania. v Nie należy go używać do ogrzewania ciała. Należy chronić komputer przed wilgocią. Aby uniknąć rozlania płynu i niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy unikać trzymania płynów w pobliżu komputera. © Copyright Lenovo 2009... html? page=6#manual">Page 6Z komputerem należy obchodzić się delikatnie. Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=7#manual">Page 7Komputer należy przenosić ostrożnie. v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. v Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. v Przed włożeniem komputera do torby upewnij się, że jest wyłączony, w trybie uśpienia (wstrzymania) (Fn+F4) lub hibernacji (Fn+F12). html? page=8#manual">Page 8

  Page 9: Rozdział 1. Wyszukiwanie Informacji

  Access on-system help. v Z menu Start wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i ThinkVantage. Kliknij polecenie Access Help. Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji zawiera ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz pełne Warunki Ograniczonej ® Gwarancji Lenovo © Copyright Lenovo 2009... html? page=10#manual">Page 10: Lenovo System Toolbox2. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, Lenovo Services, Lenovo System Toolbox. Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Lenovo System Toolbox, przejdź pod adres http://www. com/think/support, kliknij odsyłacz Downloads and drivers (Pliki do pobrania i sterowniki) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. html? page=11#manual">Page 11: Wyszukiwanie Informacji Za Pomocą Przycisku Pomocy ThinkvantageWyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage Niebieski przycisk ThinkVantage może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Naciśnij klawisz ThinkVantage, aby otworzyć ThinkVantage Productivity Center i uzyskać dostęp do ilustrowanych informacji, jak również łatwych do wykonania instrukcji dla osób początkujących i tych, które chcą... html? page=12#manual">Page 12

  Page 13: Rozdział 2. Zasady Postępowania Z Notebookiem Thinkpad

  – trzymać komputer i urządzania peryferyjne jak najdalej od takiego urządzenia; – jeśli to tylko możliwe, uziemić komputer w celu ułatwienia rozładowania elektrostatycznego. Uwaga: Nie wszystkie takie urządzenia znacząco zwiększają poziom ładunków elektrostatycznych. html? page=14#manual">Page 14: Z Komputerem Należy Obchodzić Się DelikatnieNie należy obracać komputera do góry nogami kiedy podłączony jest do niego zasilacz. Może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza. Zarejestruj komputer v Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów ThinkPad w firmie Lenovo (w serwisie WWW http://www. com/register). W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. html? page=15#manual">Page 15: Nie Modyfikuj KomputeraPrzy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli zapomnisz hasła administratora (supervisor) lub hasła do dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie mógł go zresetować. Konieczna będzie wymiana płyty systemowej, dysku twardego lub dysku SSD. html? page=16#manual">Page 16: Czyszczenie Klawiatury Komputera1:1. 4. Wyżmij ściereczkę jak najmocniej. 5. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na komputer. 6. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy. html? page=17#manual">Page 17: Rozdział 3. Rozwiązywanie Problemów Z KomputeremSzczegółowe informacje gwarancyjne - patrz Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Gwarancja mająca zastosowanie do komputera, w tym okres gwarancji i typ serwisu gwarancyjnego - patrz Dodatek A, “Informacje dotyczące gwarancji”, na stronie 57 i serwis WWW wsparcia Lenovo, http://www. com/CRUs. Warto wiedzieć Jak mogę zapobiec problemom z komputerem? Patrz “Przeczytaj zanim zaczniesz”... html? page=18#manual">Page 18: Opcje I SpecyfikacjeHelp. Podręcznik ten opisuje metody rozwiązywania problemów, gdy niedostępny jest system pomocy elektronicznej Access Help. Patrz też Lenovo System Toolbox. Aplikacja ta to program diagnostyczny pracujący pod kontrolą systemu system operacyjny Windows. Jak mogę skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów? Patrz Rozdział... html? page=19#manual">Page 19: Dyski RecoveryKomputer może, choć nie musi być wyposażony w dysk do odtwarzania lub dysk Windows, w zależności od modelu. Wyjaśnienie alternatywnych metod odtwarzania oferowanych przez Lenovo - patrz “Odtwarzanie fabrycznej zawartości dysku” na stronie 38 w niniejszym podręczniku. Uruchamianie programu BIOS Setup Utility Na komputerze jest zainstalowany program o nazwie BIOS Setup Utility, który... html? page=20#manual">Page 20: Diagnozowanie ProblemówJeśli występują problemy z komputerem, można go przetestować z użyciem programu ® System Toolbox PC-Doctor Aby uruchomić program Lenovo System Toolbox - PC-Doctor, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, Lenovo Services, Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. html? page=21#manual">Page 21: Diagnozowanie Problemów Z Użyciem Programu Pc-Doctor Z Obszaru Rescue And RecoveryWyniki Więcej informacji o Lenovo System Toolbox - PC-Doctor, - patrz pomoc dla programu. Uwaga: v Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji o problemie, wybierz jeden z poniższych tematów: – Stan systemu – Bezpieczeństwo systemu – Diagnostyka i narzędzia v Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać... html? page=22#manual">Page 223. Kliknij polecenie Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. Wybierz opcję Diagnostics and Tools (Diagnostyka i narzędzia). Wybierz opcję Test Hard Drive (Testuj dysk twardy) z sekcji Manage Hard Drive (Zarządzaj dyskiem twardym). Jeśli program diagnostyczny zwróci komunikat o błędzie, skontaktuj się z centrum wsparcia dla Klientów. html? page=23#manual">Page 23: Rozwiązywanie ProblemówKomunikaty o błędach Uwaga: 1. W tabelach x może oznaczać dowolny znak. Przywołana tu wersja Lenovo System Toolbox to Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. Komunikat Rozwiązanie 0176: System Security Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i... html? page=24#manual">Page 24Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. 0231: System RAM Błąd systemowej pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, error (Błąd systemowej używając programu Lenovo System Toolbox. Jeśli bezpośrednio przed pamięci RAM) włączeniem komputera został dodany moduł pamięci, reinstaluj go. Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. html? page=25#manual">Page 25Komunikat Rozwiązanie 0232: Extended RAM Błąd rozszerzonej pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, error (Błąd używając programu Lenovo System Toolbox. Jeśli bezpośrednio przed rozszerzonej pamięci włączeniem komputera zwiększono pamięć, zainstaluj ją ponownie. RAM) Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. 0250: System battery Wyczerpała się... html? page=26#manual">Page 26Jeśli hasło włączenia zasilania zostanie odrzucone, być może zostało ustawione hasło administratora. Wprowadź hasło administratora i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy oddać komputer do serwisu. html? page=27#manual">Page 27Komunikat Rozwiązanie Pytanie o hasło dysku Ustawione zostało hasło dysku twardegolub dysku SSD. Wprowadź twardego hasło i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer. Hibernation error (Błąd W czasie, gdy komputer znajdował... html? page=28#manual">Page 28Problem z funkcjonowaniem wideo. Należy oddać komputer do dźwiękowy i dwa serwisu. krótkie Cztery cykle czterech Problem z układem zabezpieczającym. Należy oddać komputer do krótkich sygnałów serwisu. dźwiękowych Pięć sygnałów Problem z płytą główną. Należy oddać komputer do serwisu. dźwiękowych ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=29#manual">Page 29Jeśli na ekranie wyświetlony jest jeden z poniższych kodów błędu, należy oddać komputer do serwisu: 0175: Bad CRC1, stop POST task (Błędna suma CRC1, zatrzymaj zadanie POST) 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. html? page=30#manual">Page 30: Błędy Bez KomunikatówSkorzystaj z obszaru roboczego Rescue and Recovery lub z dysków do odtwarzania, aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu. Szczegółowe informacje o przywracaniu ustawień fabrycznych systemu - patrz Rozdział 4, “Opcje odtwarzania”, na stronie 37. 3. Jeśli problem występuje nadal, oddaj komputer do serwisu. html? page=31#manual">Page 31Problem: Ekran wyłącza się przy włączonym komputerze. Rozwiązanie: Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Wykonaj jedną z następujących czynności: v Porusz urządzeniem TrackPoint lub naciśnij klawisz, aby wyłączyć wygaszacz ekranu. v Naciśnij przełącznik zasilania aby wyjść z trybu uśpienia lub hibernacji. Problem: Komputer nie reaguje. html? page=32#manual">Page 32: Problemy Z PamięciąLenovo w celu zresetowania hasła. v Jeśli nie pamiętasz hasła do dysku twardego, autoryzowany serwisant Lenovo nie może go zresetować ani odzyskać danych z dysku twardego lub dysku SSD. Musisz oddać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo w celu wymiany dysku. html? page=33#manual">Page 33: Problemy Z KlawiaturąProblemy z klawiaturą Problem: Nie działają wszystkie lub niektóre klawisze klawiatury. Rozwiązanie: ® Windows Vista 1. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania. Kliknij opcję Sprzęt i dźwięk, a następnie Klawiatura. Wybierz zakładkę Sprzęt. Sprawdź, czy Stan urządzenia we Właściwościach urządzenia to To urządzenie działa poprawnie. html? page=34#manual">Page 34: Problemy Z Trybem Uśpienia Lub HibernacjiNaciśnij klawisze Fn+F7, aby wyświetlić obraz ba ekranie komputera. Uwaga: Jeśli używasz kombinacji klawiszy Fn+F7 do zastosowania schematu wyświetlania, naciśnij klawisze Fn+F7 co najmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund. Jeśli problem występuje nadal, skorzystaj z rozwiązania poniższego problemu. html? page=35#manual">Page 35Problem: Działając z akumulatorem, komputer nie powraca z trybu uśpienia (wstrzymania) lub świeci się kontrolka uśpienia (wstrzymania), a komputer nie działa. Rozwiązanie: System mógł automatycznie wejść w stan uśpienia (wstrzymania) lub hibernacji z powodu wyczerpania akumulatora. 1. Podłącz zasilacz do komputera. html? page=36#manual">Page 36: Problemy Z Ekranem KomputeraFn+Home, aby rozjaśnić ekran. v Jeśli indykator trybu uśpienia jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisz Fn, aby wyprowadzić komputer z trybu uśpienia. html? page=37#manual">Page 37Problem: Ekran jest nieczytelny lub obraz jest zniekształcony. Rozwiązanie: Upewnij się, że: v Rozdzielczość ekranu i liczba kolorów są ustawione poprawnie. v Sterownik graficzny jest zainstalowany prawidłowo. v Typ monitora jest prawidłowy. Aby sprawdzić te ustawienia, wykonaj następujące czynności: Windows Vista: 1. html? page=38#manual">Page 38Jeśli korzystasz jednocześnie z ekranu komputera i zewnętrznego monitora w trybie kolorów 32-bitowych, zmień gamę kolorów na tryb 16-bitowy. v Jeśli używasz zewnętrznego ekranu o rozdzielczości 1600×1200 lub większej (4:3) albo 1680×1050 (16:10) lub większej, zmniejsz częstotliwość odświeżania lub głębię kolorów. html? page=39#manual">Page 39: Problemy Z AkumulatoremProblemy z akumulatorem Problem: Nie można naładować akumulatora. -lub- Czas działania akumulatora naładowanego do pełna jest krótki. -lub- Akumulatora nie można naładować do pełna metodą ładowania przy wyłączonym komputerze w standardowym czasie ładowania dla danego komputera. Rozwiązanie: Szczegóły - patrz sekcja ″Problem solving″ (Rozwiązywanie problemów) w programie Access Help. html? page=40#manual">Page 40: Problemy Z Dyskiem Twardym Lub Dyskiem SsdRozwiązanie: Dysk twardy lub dysk SSD we wnęce Ultrabay można wymieniać podczas pracy tylko jeśli nie ustawiono hasła dysku. Upewnij się, że hasło dysku twardego lub dysku SSD we wnęce Ultrabay jest wyłączone. html? page=41#manual">Page 41Problem: Nie możesz zmienić ani usunąć hasła dysku twardego w programie BIOS Setup Utility. Rozwiązanie: Hasło dysku twardego można zmienić lub usunąć jedynie jeśli ustawienie używania hasła (Using Passphrase) w programie BIOS Setup Utility - włączone lub wyłączone - jest takie samo, jak podczas ustawiania hasła. Jeśli menu Hard Disk x Password (Hasło dysku twardego x) w programie BIOS Setup Utility jest wyszarzone i niedostępne: 1. html? page=42#manual">Page 42: Problemy Z Czytnikiem Linii PapilarnychWindows nie uruchamia się. Rozwiązanie: Do usunięcia problemu lub zidentyfikowania jego przyczyny użyj obszaru Rescue and Recovery lub dysków odtwarzania. Szczegółowe informacje o Rescue and Recovery - patrz Rozdział 4, “Opcje odtwarzania”, na stronie 37. html? page=43#manual">Page 43Problem: Po uruchomieniu komputera system operacyjny nie uruchamia się z urządzenia, z którego powinien. Rozwiązanie: Urządzenie uruchamiające system operacyjny może nie być wymienione na ″Boot priority order″ (Kolejność startowa) w programie BIOS Setup Utility. Aby sprawdzić, czy urządzenie znajduje się na liście ″Boot priority order″ (Kolejność startowa): 1. html? page=44#manual">Page 44

  Page 45: Copyright Lenovo

  Więcej informacji o używaniu opcji Rescue and Recovery - patrz sekcja ″Problem solving″ (Rozwiązywanie problemów) w programie Access Help. Dysk SSD Dzięki zaawansowanym technologiom Lenovo możemy zaoferować optymalną konstrukcję systemów. Wybrane modele wyposażono w dysk SSD do przechowywania danych. Ta nowoczesna technologia pozwala na budowanie lżejszych, mniejszych i szybszych notebooków. html? page=46#manual">Page 46: Odtwarzanie Fabrycznej Zawartości DyskuThinkVantage głównego menu Windows. Kompletna kopia zapasowa wszystkich plików i programów zainstalowanych fabrycznie przez Lenovo na komputerze znajduje się na ukrytym obszarze, czyli partycji, dysku twardego. Jednak, chociaż kopia zapasowa jest ukryta, to zajmuje miejsce na dysku. W związku z tym łączna pojemność... html? page=47#manual">Page 47: Odzyskiwanie Danych4. Kliknij opcję Full Restore i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Odtwarzanie fabrycznej zawartości dysku z użyciem dysków do odtwarzania Jeśli do komputera dołączono zestaw dysków do odtwarzania lub jeśli dyski takie utworzono lub nabyto, możesz odtworzyć fabryczną zawartość dysku, używając dysków zgodnie z następującą... html? page=48#manual">Page 48

  Page 49: Rozdział 5. Modernizacja I Wymiana Urządzeń

  1. Wyłącz komputer lub przełącz go w tryb hibernacji. Następnie odłącz zasilacz i wszystkie kable od komputera. Zamknij ekran i odwróć komputer. Otwórz zatrzask akumulatora, przesuwając go w lewo 1. Trzymając otwarty zatrzask, wyjmij akumulator 2. html? page=50#manual">Page 50: Modernizacja Dysku Twardego Lub Dysku SsdPrzed przystąpieniem do wymiany dysku twardego lub SSD przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Dysk SSD lub dysk twardy można zastąpić nowym zgodnie z poniższą procedurą. Nowy dysk można nabyć od reselera lub przedstawiciela handlowego Lenovo. html? page=51#manual">Page 51Uwaga: v Dysk wymieniać należy jedynie w przypadku modernizacji lub naprawy. Złącza i gniazda napędów nie nadają się do częstych wymian. v Rescue and Recovery i program Product Recovery nie są zainstalowane na opcjonalnym napędzie. Uwaga: Postępowanie z dyskiem twardym lub dyskiem SSD v Dysku nie wolno upuszczać... html? page=52#manual">Page 524. Wykręć wkręt ( 1) zabezpieczający pokrywę gniazda napędu. Następnie otwórz i zdejmij pokrywę ( 2). Wyjmij napęd, ciągnąc za zaczep. Włóż napęd do wnęki, a następnie mocno dociśnij. html? page=53#manual">Page 53: Wymiana Pamięci7. Włóż ( 1) i zamontuj pokrywę gniazda napędu ( 2). Następnie wkręć wkręt ( 3). 8. Włóż akumulator na miejsce. 9. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable do komputera. Wymiana pamięci Ważne: Przed wymianą pamięci przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Zwiększenie wielkości pamięci jest efektywnym sposobem na przyśpieszenie działania programów. html? page=54#manual">Page 54W tym celu zwolnij zatrzaski ( 1) na obu krawędziach gniazda jednocześnie i wyciągnij moduł SO-DIMM ( 2). Schowaj stary moduł SO-DIMM na wypadek użycia w przyszłości. html? page=55#manual">Page 557. Trzymając moduł SO-DIMM naciętą krawędzią w kierunku gniazda, zdecydowanym ruchem wsuń moduł do gniazda pod kątem około 20 stopni ( 1), a następnie pochyl go w dół, aż zaskoczy na miejsce ( 2). Uwaga: Jeśli instalujesz moduł pamięci tylko w jednym z dwóch gniazd, zainstaluj go w tym oznaczonym jako 0. html? page=56#manual">Page 56Aby upewnić się, że moduł SO-DIMM został zainstalowany poprawnie: 1. Włącz komputer. Kiedy zostanie wyświetlone logo ThinkPad, natychmiast naciśnij klawisz F1, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. Pozycja “Installed memory” podaje łączną wielkość pamięci zainstalowanej w komputerze. html? page=57#manual">Page 57: Rozdział 6. Pomoc I Obsługa Serwisowa(numery telefonów - patrz “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 51). Usługa może być odpłatna. Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW W serwisie Lenovo w sieci WWW można znaleźć aktualne informacje o notebookach ThinkPad i wsparciu dla nich. Strona główna Personal Computing znajduje się pod adresem: http://www. com/think. html? page=58#manual">Page 58Naprawa sprzętu Lenovo - jeśli przyczyną problemu jest sprzęt podlegający gwarancji Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu. v Zarządzanie zmianami serwisowymi - sporadycznie mogą wystąpić zmiany, których wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Lenovo lub reseler autoryzowany przez Lenovo zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych (Engineering Changes - EC), które mają... html? page=59#manual">Page 59: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieKlientów i godzin pracy jest zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem http://www. com/support/phone. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, należy skontaktować się z reselerem Lenovo lub przedstawicielem Lenovo ds. marketingu. Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę... html? page=60#manual">Page 602871-5399 (Makau) Komputery multimedialne PC do użytku domowego: 0800-336 (Makau) (kantoński, angielski i mandaryński) Kolumbia 1-800-912-3021 (hiszpański) Kostaryka 0-800-011-1029 (hiszpański) Chorwacja 0800-0426 Cypr +357-22-841100 Czechy +420-2-7213-1316 Dania 7010-5150 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (duński) ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=61#manual">Page 61Kraj lub region Numer telefonu Dominikana 1-866-434-2080 (hiszpański) Ekwador 1-800-426911 (hiszpański) Egipt +202-35362525 Salwador 800-6264 (hiszpański) Estonia +372 66 00 800 +372 6776793 Finlandia +358-800-1-4260 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (fiński) Francja Sprzęt: 0810-631-213 (serwis gwarancyjny i wsparcie) Oprogramowanie: 0810-631-020 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (francuski) Niemcy 0180 5 - 00 46 18 (niemiecki) Page 62(Lenovo centrum wsparcia dla Klientów - połączenie bezpłatne) (hiszpański) Peru 0-800-50-866 (hiszpański) Filipiny 1800-1601-0033 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6858 (DID) (angielski i filipiński) Polska +48-22-878-6999 (polski) Portugalia +351 21 892 7046 (portugalski) ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=63#manual">Page 63Kraj lub region Numer telefonu Rumunia +4-021-224-4015 Rosja Moskwa: +7 (495) 258 6300 Połączenie bezpłatne: 8 800 200 6300 (rosyjski) Singapur 800 6011 343 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6856 (DID) (angielski) Słowacja +421-2-4954-5555 Słowenia +386-1-200-50-60 (słoweński) Hiszpania 91-714-7983 0901-100-000 (hiszpański) Sri Lanka +9411 2493547... html? page=64#manual">Page 64

  Page 65: Dodatek A. Informacje Dotyczące Gwarancji

  Niniejszy Dodatek zawiera informacje o okresie gwarancyjnym oraz typie serwisu gwarancyjnego dla produktu Lenovo w Twoim kraju lub regionie. Warunki Ograniczonej GwarancjiLenovo mającej zastosowanie do Twojego produktu sprzętowego Lenovo - patrz Rozdział 3, ″Informacje gwarancyjne″, w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji dołączonym do Twojego produktu sprzętowego Lenovo. html? page=66#manual">Page 66: Typy SerwisuDostawca Usług dostarczy Klientowi części CRU do zainstalowania. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z produktem i dostępne w Lenovo na żądanie w dowolnym momencie. Części CRU łatwe do zainstalowania przez Klienta zwane są częściami CRU do samodzielnego montażu;... html? page=67#manual">Page 67Usług. W przypadku wysłania produktu do serwisu pocztą, produkt zostanie zwrócony do Klienta na koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. Product Exchange Service W ramach Product Exchange Service Lenovo dostarczy produkt przeznaczony na wymianę do lokalizacji Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zainstalowanie i sprawdzenie działania produktu. html? page=68#manual">Page 68

  Page 69: Dodatek B. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)

  Odpowiedzialność za wymianę wszystkich części CRU do samodzielnego montażu spoczywa na Kliencie. Części CRU objęte usługą opcjonalną mogą wyjmować lub instalować Klienci lub - w okresie gwarancyjnym - pracownicy serwisu Lenovo. Notebooki Lenovo zawierają zarówno części CRU do samodzielnego montażu, jak i objęte usługą... html? page=70#manual">Page 70“Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 51. Uwaga: Należy używać jedynie części komputerowych dostarczanych przez Lenovo. Informacje gwarancyjne o częściach CRU dla danego typu komputera - patrz Rozdział 3, Informacje gwarancyjne w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. html? page=71#manual">Page 71Podręcznik obsługi i Instrukcje Access Elektroniczny rozwiązywania instalowania Help podręcznik problemów konserwacji sprzętu Urządzenie Ultrabay Części CRU objęte usługą opcjonalną Podpórka pod nadgarstki Dodatek B. Części wymieniane przez klienta (CRU) Page 72

  Page 73: Dodatek C. Opcje I Specyfikacje

  Przycisk wyciszania głośnika v Przycisk wyciszania mikrofonu Interfejs v Złącze monitora zewnętrznego v Złącze DisplayPort v Złącze audio combo v 2 złącza USB v 1 złącze USB/eSATA v Złącze sieci Ethernet RJ45 v Wnęka napędów Ultrabay Slim © Copyright Lenovo 2009... html? page=74#manual">Page 74: Rozmieszczenie ZłączyZintegrowany WiMax (w wybranych modelach) Opcje zabezpieczające v Czytnik odcisków palców (w niektórych modelach) Rozmieszczenie złączy Widok z tyłu Gniazdo zasilające Złącze monitora Złącze Ethernet Złącze USB Złącze combo USB/eSATA Złącze DisplayPort ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=75#manual">Page 75Widok z prawej Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Gniazdo linki zabezpieczającej Widok z lewej Złącze USB Złącze audio combo Widok z dołu Złącze dokowania Dodatek C. Opcje i specyfikacje... html? page=76#manual">Page 76: Parametry TechniczneZakres napięcia wejściowego: 100-240 V, 50 do 60 Hz Akumulator v Litowy – Napięcie znamionowe: 10, 8 V – Pojemność: 4, 0 AH Czas pracy bez ładowania v Pozostałą moc baterii pokazuje wskaźnik na pasku zadań. html? page=77#manual">Page 77: Dodatek D. UwagiLenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień... html? page=78#manual">Page 78: Uwaga O Klasyfikacji EksportowejMożna go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1. Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego The following information refers to ThinkPad T400s, machine type 2801, 2808, 2809, 2815, 2823, 2824 i 2825. Federal Communications Commission (FCC) Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. html? page=79#manual">Page 79: Industry Canada Class B Emission Compliance StatementProperly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. html? page=80#manual">Page 80: Oświadczenie O Zgodności Z Dyrektywą Eu-Emc (2004/108/Ec) En 55022, Klasa BEN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. html? page=81#manual">Page 81: Japanese Vcci Class B StatementMuszą korzystać ze struktury zbierania odpadów, umożliwiającej zbieranie, przetwarzanie wtórne i odzyskiwanie WEEE oraz minimalizowanie potencjalnego wpływu urządzeń EEE na środowisko i zdrowie człowieka w związku z obecnością substancji niebezpiecznych. Dodatkowe informacje o WEEE znajdują się pod adresem http://www. com/lenovo/environment. Dodatek D. Uwagi... html? page=82#manual">Page 82: Notice For Users In The U. s. aWięcej informacji o programie ENERGY STAR znaleźć można w serwisie WWW: http://www. energystar. gov Lenovo zachęca do efektywnego korzystania z energii elektrycznej na codzień. Aby w tym pomóc, firma Lenovo fabrycznie skonfigurowała następujące opcje zarządzania zasilaniem, włączające się, kiedy komputer pozostaje nieaktywny przez określoną ilość... html? page=83#manual">Page 83Windows. ® Funkcja Wake on LAN jest włączona, gdy komputer Lenovo opuszcza fabrykę. Ustawienie nie zmienia się nawet kiedy komputer jest w trybie uśpienia lub wstrzymania. Jeśli opcja Wake on LAN nie musi być włączona, gdy komputer jest w trybie uśpienia lub wstrzymania, możesz zmniejszyć... html? page=84#manual">Page 84: Uwaga O PrzepisachUwaga o przepisach Najnowsza uwaga o przepisach została umieszczona w serwisie WWW. Aby się z nią zapoznać, przejdź pod adres http://www. html? page=85#manual">Page 85: Znaki TowaroweZnaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: ® Lenovo ® Rescue and Recovery ® ThinkLight ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint Ultrabay ® UltraNav Wake on LAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. html? page=86#manual">Page 86

  Page 87: Indeks

  15 diagnozowanie przenoszenie komputera 6 system 13 przycisk ThinkVantage 1, 3 urządzenie pamięci masowej 13 Lenovo System Toolbox 2 diagnozowanie problemów System Toolbox - PC-Doctor 12 rejestrowanie komputera 6 dysk SSD 37 Rescue and Recovery 3, 13, 37 modernizacja urządzeń... html? page=88#manual">Page 88Uwaga o przepisach 76 ważne instrukcje v ważne wskazówki 5 wskazówki, ważne 5 wymiana urządzeń 41 wyszukiwanie informacji 1 zasady postępowania z komputerem 5 Zasilacz rozwiązywanie problemów 31 zawartość fabryczna odtwarzanie 38 znaki towarowe 77 ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów...
  • Samochody (historia)
  • Samochody (naprawa)
  • 4x4 i pick-upy
  • Samochody dostawcze
  • Technika motoryzacyjna
  • Motocykle (historia)
  • Motocykle (naprawa)
  • Skutery
  • Quady
  • Cięzarówki i autobusy
  • Ciągniki rolnicze
  • Pojazdy wojskowe
  • Koleje
  • Lotnictwo
  • Lot kosmiczny
  • Statki handlowe
  • Okręty wojenne
  • Żeglarstwo
  • Silniki morskie

  <Przegląd>

  Instrukcja napraw dla Autobianchi Giardiniera lub A112? Odkryj tutaj podręczniki warsztatowe i instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy samochodów Autobianchi.Te poradniki zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów i wymiany części. Wyczerpujące informacje techniczne dla profesjonalistów i kompetentnych amatorów.

  Fiat 500 (1957-1973) - Haynes Owners Workshop Manual

  Instrukcja obsługi i naprawy Haynes Classic Reprint dla samochodów Fiat 500, 500 D, 500 F, 500 L i de Autobianchi Jardinière.

  Silniki benzynowe: 479, 499 i 594 cm³.

  Lata: 1957-1973.

  • Ta książka Haynes dotycząca samochodów Fiat 500 obejmuje krok po kroku konserwację, naprawę i przegląd silnika (zawory, wałek rozrządu, głowica cylindrów, pompa olejowa, uszczelki i wał korbowy), układu chłodzenia, ogrzewania, układu paliwowego, układu wydechowego, rozrusznika i alternatora.
  • Obejmuje również prace przy sprzęgle, skrzyni biegów, wałach napędowych, układzie hamulcowym, zawieszeniu, układzie kierowniczym, nadwoziu, wnętrzu i układach elektrycznych.
  • W komplecie z planem konserwacji, danymi technicznymi, momentami dokręcania i tabelami rozwiązywania problemów.
  • Przejrzyste schematy elektryczne.
  Szczegóły:168 strony, 27 x 21 x 0. 9 cm, miękka oprawa
  Ilustracje:bogato ilustrowane setkami zdjęć i rysunków
  Wydawca:Haynes Publishing (GB, 2012)
  Seria:Haynes Owners Workshop Manual (0090)
  EAN:9780857335838

  Fiat 500 / Autobianchi 500 (1957-1972) - Les Archives du Collectionneur (ADC 39)

  Workshop manual from the French series "Les Archives du Collectionneur" (nr. 39). Describes maintenance and repair of the Fiat 500, 500 D, 500 L, Jardinière and Autobianchi 500.

  Production years: 1957-1972.

  • This manual for the Fiat 500 and the hierop gebaseerde Autobianchi models is based on the original editions of the Revue Technique Automobile.
  • Describes maintenance and repair of the engine, clutch, gearbox, front and rear axles, suspension, wheel hubs, brakes, steering and the electrical system.
  • Complete with wiring diagrams.
  • Also includes information on the history of these cars and model changes.
  Szczegóły:54 strony, 27 x 21 cm, miękka oprawaIlustracje:bogato ilustrowane, zdjęcia i rysunkiWydawca:ETAI (F, 1998)Seria:Les Archives du Collectionneur (ADC 39)EAN:9782726899328

  Fiat 500, 500D, 500F, 500L (1957-1973) / Autobianchi Giardiniera (1970-1977) Factory Workshop Manual - Clymer Owner's Workshop Manual

  Autor: Fiat SpA

  Floyd Clymer manual (reprint of the original Fiat workshop manual) for maintenance and repair of the:
  - Fiat 500, 500D (110D), 500F (110F), 550L (110F/L) and 500 Giardiniera (1957-1973)
  - Autobianchi Giardiniera (1970-1977).

  • This Fiat factory handbook for the Fiat 500 and Autobianchi Giardiniera contains extensive information for maintenance, repair and overhaul of all mechanical and electric components.
  • Covers in detail the petrol engine (removal - refitting, crankshaft, connecting rods, pistons, distribution, valves, oil pump, cooling, fuel system).
  • Covers also work on the clutch, gearbox, driveshafts, steering system, front and rear suspension, brakes, the electric system and the exhaust.
  • Includes technical specifications and torque wrench settings.
  • Clear wiring diagrams.
  • Reprint of the original Clymer book.
  Szczegóły:408 strony, 27. 5 x 21 cm, miękka oprawaIlustracje:158 zdjęć i rysunkówWydawca:Veloce Press (USA, 2019)Seria:Floyd Clymer Manual ReprintEAN:9781588501943

  Fiat 500, 500D, 500F, 500L (1957-1973) / Autobianchi Giardiniera (1970-1977) Factory Workshop Manual - Clymer Owner's Workshop Manual

  Język: angielski

  Kup na Amazon DEKup na Amazon PL

  Fiat 500 (1957-1973) - Owners Workshop Manual

  Instrukcja obsługi i naprawy Autobooks Owners Workshop Manual (OWM 751) dla samochodów Fiat:
  - New 500 (1957-1960)
  - 500D / 110 D (1960-1965)
  - Giardiniera / 120 (1960-1968)
  - 500F / 110 F (1965-1973)
  - 500L / 110F/L (1969-1973)
  - Autobianchi Giardiniera (1968-1972).

  • Ta książka techniczna dla samochodów Fiat 500 obejmuje silnik, układ paliwowy, zapłon i układ chłodzenia.
  • Obejmuje również prace przy sprzęgle, skrzyni biegów, tylnej osi, przednim i tylnym zawieszeniu, układzie kierowniczym, hamulcach, instalacji elektrycznej i nadwoziu.
  • Bogato ilustrowane zdjęciami, rysunkami i widokami eksplozji.
  • W komplecie tabele z danymi technicznymi i momentami dokręcania oraz schematy elektryczne.
  Szczegóły:172 strony, 23. 5 x 19. 5 x 1. 1 cm, miękka oprawaWydawca:Autobooks / VelocePress (GB, 2002)Seria:Autobooks Owners Workshop Manual (751)EAN:9781588500380

  Autobianchi Bianchina Cabriolet (1960-1969) - Mini Guida Tecnica ASI

  Quick and essential guide for the Autobianchi Bianchina Cabriolet (1960-1969).

  Useful to entice enthusiasts to become collectors, thanks to a quick analysis of the model and practical advice for its good maintenance.

  Text in Italian.

  Szczegóły:36 strony, 24 x 16. 5 cm, miękka oprawaIlustracje:kolorowych zdjęćWydawca:Libreria ASI Service (IT, 2016)EAN:9788898344345

  Autobianchi A112 - alle Modelle (ab 1971) - Bucheli Reparaturanleitung

  Instrukcja obsługi i naprawy Bucheli (przedruk) dla samochodów Autobianchi A112.

  Wersje: A112 Juventus, A112, A112 Elegant, A112 Junior, A112 Elite, A112 Abarth 58 HP i A112 Abarth 70 HP.

  Silniki benzynowe: 903, 965, 982 i 1050 cm³.

  Lata: od 1971 roku.

  • Ta książka Bucheli dotycząca samochodów Autobianchi A112 szczegółowo obejmuje silniki benzynowe (demontaż i montaż, wał korbowy, korbowody, tłoki, rozrząd, zawory, pompa oleju, chłodzenie, układ paliwowy).
  • Obejmuje również prace przy sprzęgle, skrzyni biegów (tylko demontaż i montaż), wałach napędowych, układzie kierowniczym, zawieszeniu, układzie hamulcowym, instalacji elektrycznej i układ wydechowy.
  • Ilustrowane licznymi rysunkami technicznymi.
  • W komplecie z danymi technicznymi i momentami dokręcania.
  Szczegóły:132 strony, 28 x 21 cm, miękka oprawaIlustracje:bogato ilustrowane rysunkamiWydawca:Bucheli Verlag (CH, 2014)Seria:Bucheli Reparaturanleitung (754-755)EAN:9783716816493Szczyt

  Księgarnia TMB oferuje nie tylko książki techniczne na temat Autobianchi (jak podręczniki konserwacji i napraw, podręczniki warsztatowe, podręczniki restauracji, podręczniki kierowcy, katalogi części itp. ).
  Kliknij tutaj, aby odkryć wszystkie książki na temat Autobianchi (w tym tworzenie historii, przeglądy typów, książki o niektórych modelach, kolekcje testów drogowych itp.

  Lata: 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973


  Wiedza i doświadczenie

  Od 2000 roku księgarnia TMB importuje książki techniczne z Haynes, ETAI, Chilton, Clymer, Brooklands, Bucheli, Motorbuch Verlag i innych renomowanych wydawców.

 • Duży wybór ponad 12. 000 tytułów
 • Szybka dostawa
 • Mocne opakowanie
 • Zamawianie jest proste! Nie musisz zakładać konta!
 • Bezpieczna płatność przelewem bankowym za pośrednictwem własnego banku. Aby zamówić, nie potrzebujesz karty kredytowej!
 • W dniu wysyłki wyślemy Ci kolejny e-mail z numerem przesyłki, abyś mógł śledzić swoje zamówienie w Internecie.
 • Szanujemy prywatność.
 • Nasi partnerzy logistyczni:
 • Powered by NOP Design, indexed by FreeFind

  Najnowsza aktualizacja:14-02-2023

  Możemy twoi personel przeszkolony w naszym zakładzie, oferujemy również pomoc zdalną do montażu na miejscu, albo nawet wysłać naszą technikiem do miejsca docelowego w

  Wir können Ihr Personal erhalten ausgebildet in unserer Fabrik, bieten wir auch Fernunterstützung Ihrer Vor-Ort-Installation an oder sogar schicken unseren Techniker zur Dürrfleckenkrankheit unter Ihre Einladung,

  Również szczegółowo opisane konserwacji i naprawy samochodu znajduje się lista możliwych problemów i wskazówki dotyczące ich

  rozwiązywania,

  a

  także wskazówki w zakresie demontażu

  i

  montażu, regulacji

  i

  napraw zespołów

  i

  mechanizmów pojazdu MITSUBISHI.

  Auch im Detail beschrieben durchfhrung der technischen Wartung und

  der

  Reparatur

  des

  Fahrzeugs, Liste beschreibt mögliche Fehler und Tipps für

  deren

  Beseitigung,

  sowie Hinweise zur Durchführung

  der

  Demontage

  und

  Montage, Einstellung

  und

  Reparatur von Baugruppen

  und

  Mechanismen

  des

  Autos von MITSUBISHI.

  ponieważ Fluke ConnectTM bezproblemowo współpracuje z szeroką gamą przyrządów Fluke, a diagnozowanie

  i rozwiązywanie problemów

  staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem.

  da Fluke ConnectTM nahtlos mit einer breiten Palette an Fluke Werkzeugen kompatibel ist, um

  die

  Diagnose

  und

  Problemlösung so einfach wie nie zu machen.

  Przeznaczenie/ Administrowanie

  i

  ochrona firmy i strony internetowej rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem, analiza danych, testowanie,

  konserwacja

  systemu, wsparcie IT, przechowywanie danych.

  Zweck/Aktivität: Zur Verwaltung

  und

  zum Schutz unserer Geschäftstätigkeit und dieser Website inklusive Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests, Systemwartung, technische Unterstützung, Berichterstattung

  und

  Datenhosting.

  Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia,

  przeczytaj instrukcję obsługi i„Codzienna konserwacja i metody

  rozwiązywania problemów

  z działem ptasim”.

  Um das Gerät sicher zu verwenden,

  lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung

  und

  die„Täglichen Wartungs- und Fehlerbehebungsmethoden für Vogelkanonen“.

  dzięki czemu personel może skupić się na swojej pracy, a nie na drukarkach.

  und

  Unternehmen können sich auf

  die

  Arbeit konzentrieren statt auf

  die

  Druckerverwaltung.

  By uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania i unikania drobnych problemów, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi

  konserwacji.

  Weitere Informationen zum Beheben und Vermeiden solcher kleineren Probleme finden Sie in den Wartungstipps.

  W przypadku konserwacji nie ma nic wielkiego, ponieważ dostawcy pamięci w chmurze zajmują się wszystkimi aktualizacjami i

  rozwiązywaniem 

  problemów, które wystąpiły.

  Für die Wartung ist es nicht eine große Sache, da Cloud-Storage-Anbieter mit allen Upgrades umgehen und alle Probleme,

  die

  auftreten,

  Rutynowa działalność: w tym między innymi zarządzanie rezerwacjami, weryfikacja klientów,

  wsparcie techniczne,

  konserwacja

  sieci, rozwiązywanie problemów, wewnętrzne kwestie administracyjne, wewnętrzne zasady i procedury oraz tworzenie wewnętrznych sprawozdań.

  Tagesgeschäft: Einschließlich aber nicht beschränkt auf die Verwaltung von Buchungen,

  Kundenverifizierung, technischen Support, Netzwerkwartung, Fehlerbehebung, interne administrative Angelegenheiten, interne Richtlinien und Prozeduren

  und

  Erstellung interner Berichte.

  W czasie stażu uczniowie zapoznają się m. in. z systemem statystyk, wizualizacji i ocen wyników wydajnościowych produkcji,

  sposobami

  rozwiązywania problemów

  wg. metody PDCA, zasadami sterowania liniami technologicznymi oraz układami pneumatycznymi

  i

  elektrycznymi, a także podstawami systemu zarządzania całym przedsiębiorstwem. Dodatkowo będą uczestniczyć w procesach diagnozowania

  i

  rozpoznawania symptomów potencjalnych awarii oraz czynnościach serwisowych, w ramach okresowych konserwacji maszyn.

  Während

  des

  Praktikums erhalten

  die

  Schüler u. a. Einblick in

  das

  System für Statistiken, Visualisierung und Beurteilung

  der

  Produktionsleistungsdaten, in

  Problemlösungsarten mit

  der

  PDCA-Methode, in

  die

  Grundlagen

  der

  Steuerung von Fertigungslinien

  und

  pneumatischen bzw. elektrischen Anlagen sowie in

  die

  Grundlagen eines kompletten Betriebsmanagementsystems. Außerdem werden Sie in

  die

  Prozesse

  zur

  Diagnose

  und

  Identifikation

  der

  Symptome potenzieller Störungen sowie in die regelmäßigen Wartungsarbeiten zur Instandhaltung von Maschinen eingebunden.

  Nasi profesjonalnie wyszkoleni inżynierowie usług technicznych są gotowi pomóc pod każdym względem- od instalacji produktu

  i 

  konserwacji zapobiegawczej po

  rozwiązywanie problemów 

  i naprawę urządzeń.

  Unsere professionell ausgebildeten Servicetechniker helfen Ihnen bei jedem Schritt, von

  der

  Produktinstallation über die vorbeugende Wartung bis hin zur Problemlösung und Reparatur.

  Intelektualna funkcja zapisywania historycznych awarii

  i

  wskazówki dotyczące

  rozwiązywania problemów

  ułatwiają

  i

  ułatwiają obsługę i konserwację.

  Die intellectualized historische Ausfallaufzeichnungsfunktions-

  und

  -anleitungso f Störungssuche macht einfacheres und einfaches Betriebstechnik.

  Zintegrowana funkcja historycznego zapisu awarii

  i

  wskazówki dotyczące

  rozwiązywania problemów

  ułatwiają

  i

  ułatwiają obsługę und einfaches

  Ładowanie papieru, zmienianie ustawień drukarki,

  konserwacja

  drukarki i kaset drukujących oraz rozwiązywanie

  problemów

  dotyczących drukarki.

  Enthält Informationen zum Einlegen von Papier, zum Ändern der Druckereinstellungen, zur Wartung des Druckers und der Druckkassetten sowie Lösungen für Druckerprobleme.

  Podczas niektórych działań związanych z

  rozwiązywaniem problemów

  lub konserwacją może być konieczne zatrzymanie i ponowne uruchomienie usługi klastrowania w węźle klastra.

  Möglicherweise müssen Sie den Clusterdienst auf einem Clusterknoten während einiger Problembehandlungs- oder Wartungsvorgänge beenden und neu starten.

  Przeszukaj nasze często zadawane pytania,

  aby znaleźć odpowiedzi dotyczące specyfikacji modelu, konserwacji rutynowej, napraw lub

  rozwiązywania problemów.

  In unseren FAQs finden Sie Antworten zu Modellspezifikationen, routinemäßiger Wartung, Reparaturen und Fehlerbehebung.

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fges3075kbc

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fges3075kbc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fges3075kbc